Projekt Edu(R)Ewolucja

Opublikowano: 2019-09-06 18:46, Numer artykułu: 14037 , Autor: T.K.

Projekt „Edu(R)Ewolucja”
Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w
szkołach podstawowych prowadzących kształcenie ogólne dla których organem prowadzącym jest Miasto
Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli w terminie do 30.06.20121r. Wsparciem objętych zostanie 2627 uczniów oraz 346
nauczycieli z 25 szkół podstawowych tj. Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła
Podstawowa nr 12, Szkoła Podstawowa nr 13 (ZS nr 29), Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr
16 (ZS nr 16), Szkoła Podstawowa nr 17, Szkoła Podstawowa nr 25 (ZS nr 19), Szkoła Podstawowa nr 30,
Szkoła Podstawowa nr 31, Szkoła Podstawowa nr 32, Szkoła Podstawowa nr 38, Szkoła Podstawowa nr 40
(ZS nr 24), Szkoła Podstawowa nr 43, Szkoła Podstawowa nr 44 (ZS nr 5 MS), Szkoła Podstawowa nr 46,
Szkoła Podstawowa nr 56, Szkoła Podstawowa nr 60, Szkoła Podstawowa nr 61 (ZS nr 32), Szkoła
Podstawowa nr 62 (ZSiP nr 2), Szkoła Podstawowa nr 63, Szkoła Podstawowa nr 64, Szkoła Podstawowa nr
65, Szkoła Podstawowa nr 66, Szkoła Podstawowa nr 67.
Uczniowie wezmą udział w:
1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielki, programowani i robotyka,
2. zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych
3. zajęciach opartych za metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.
Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach
podyplomowych.
Szkoły objęte wsparciem doposaża pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK. W 20
szkołach podstawowych zmodernizowana zostanie sieć LAN.
Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli będzie Miejski Ośrodek Edukacji
Nauczycieli w Bydgoszczy.
Kontakt:
Wydział Funduszy Europejskich
tel. 52 58 58 091
WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 381 601,25 P L N
WKŁAD BUDŻETU MIASTA: 1 257 240,19 P L N
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA z EFS: 7 124 361,06 P L N
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne
TERMIN REALIZACJI : 01.03.2019 – 30.06.2021

 

 

W naszej szkole rusza rekrutacja do projektu Edu(R)Ewolucja. Powstaną 3 grupy:

 

- matematyka dla klas 5

- język angielski dla klas 2

- robotyka dla klas 3

 

Prosimy zapoznać się z ogłoszeniem o naborze, regulaminem oraz kartą zgłoszeniową. Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie Miasta Bydgoszczy

https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/projekt-edurewolucja-7-mln-dofinansowania-z/