ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH     

 

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia powinna złożyć wniosek w dniach od 16.10.2023 do 31.10.2023. We wniosku powinna być wyliczona wysokość dochodu przypadająca na osobę w jego gospodarstwie domowym z okresu ostatnich 3 miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień.   

 

2. Do dochodu zalicza się:

 

- składniki wynagrodzeń osobowych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- dochód z działalności gospodarczej,

- zasiłki z ubezpieczenia społecznego ( z wyjątkiem pogrzebowych, porodowych i pielęgnacyjnych),

- emerytury i renty,

- dochód z najmu,

- dochód z pracy dodatkowej ( np. praca ajencyjna, umowa zlecenie, umowy o dzieło),

- stypendia i wynagrodzenia ucznia pobierającego naukę zawodu,

- zasiłek dla bezrobotnych,

- dochód z gospodarstwa rolnego obliczony na podstawie zaświadczenia z Urzędu Gminy (1ha przeliczeniowy),

-świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+”,

-dodatkowe wynagrodzenie pieniężne dla emerytów i rencistów (np. ” trzynasta emerytura” w marcu 2023r. :  1/12 kwoty brutto to 132,37 zł,  „ czternasta emerytura” w 2023 r.: 1/12 kwoty brutto to 220,83 zł – jeśli ktoś otrzymał  całą kwotę ).

       

3. Emeryci i renciści do wniosku powinni dołączyć decyzję o waloryzacji emerytury lub renty  z dn. 01.03.2023r.

    

4. W przypadku osób prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe należy do wniosku dołączyć stosowne oświadczenie (do pobrania na stronie internetowej szkoły).

 

 

 


Pliki do pobrania: