Godziny dyżurowania pielęgniarki w szkole - poniedziałek, czwartek, piątek w godzinach 8 - 13