Lista przyjętych dzieci na półkolonie

ZEBRANIE DLA RODZICÓW DZIECI PÓŁKOLONIJNYCH

(1 I 2 TURNUS) ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ 22.06.2022

O GODZINIE 17:00

Czytaj więcej!

Półkolonie

Rodzic/opiekun prawny zakwalifikowanego uczestnika zobowiązany jest do dokonania opłaty za posiłki w wysokości 150 zł za tygodniowy turnus do dnia 15 czerwca 2022 r. na konto bankowe:

73 1240 6452 1111 0010 7497 7412

Przelew musi zawierać: imię i nazwisko dziecka, miejsce i termin półkolonii.

Czytaj więcej!

KOMUNIKAT

W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAKUPU
ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH, OPŁATY ZA OBIADY ZA
CZERWIEC PROSZĘ DOKONAĆ DO 08.06.2022 . W
PRZYPADKU NIEZAPŁACENIA W W/W TERMINIE
DZIECKO ZOSTANIE WYPISANE Z LISTY
KORZYSTAJĄCYCH ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.
OPŁATY PROSZĘ WPŁACAĆ NA RACHUNEK:
73 1240 6452 1111 0010 7497 7412 (KWOTA DO ZAPŁATY
ZOSTANIE PRZEKAZANA PRZEZ NAUCZYCIELI). NIE
SĄ WLICZANE NASTĘPUJĄCE DNI: 17 CZERWIEC.
KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 3,60 ZŁ.
PRZY WPŁACIE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO
I KLASĘ DZIECKA. JEŻELI DZIECKO BĘDZIE JADAŁO
OBIAD TYLKO W WYBRANE DNI TYGODNIA,
PROSZĘ O WYSZCZEGÓLNIENIE JAKIE TO DNI.
KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA OBIEDZIE
PROSZĘ O ZGŁASZANIE DO SZKOŁY
TELEFONICZNIE NR TEL.: 52 343 01 21 (WEW. 25
lub ewentualnie 31) DO GODZ. 08:30.

Czytaj więcej!

Bydgoskie półkolonie 2022

Czytaj więcej!

KANGUR MATEMATYCZNY 2022 - wyniki

Uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Międzynarodowym
Konkursie Kangur MatematycznyW konkursie wzięło udział 78 uczniów klas II - VIII.
Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły wykazali się wysokim poziomem opanowania wiadomości matematycznych. Najwyższe wyniki uzyskali:
Jan G. z kl.4a zdobył maksymalną liczbę punktów i został laureatem
Alicja K. z kl. 2a została wyróżniona
Jan J. z kl. 2a został wyróżniony
Hubert W. z kl. 2c został wyróżniony
Zofia G. z kl. 2c została wyróżniona
Mikołaj D. z kl. 3b został wyróżniony
Kamil T. z kl. 3b został wyróżniony
Bruno D. z kl. 3c został wyróżniony
Natalia Ś. z kl. 4a została wyróżniona
Zuzanna W. z kl. 4a została wyróżniona
Natalia L. z kl. 4b została wyróżniona
Szymon K. z kl. 4b został wyróżniony
Inga B. z kl. 5a została wyróżniona
Ulyana S. z kl. 7c została wyróżniona
Wyniki konkursu przekażą nauczyciele matematyki. Nagrody zostaną wręczone przez wychowawcę.
Organizatorzy: Anetta Wącior, Adela Walczak

Czytaj więcej!