Rusza nabór do szkół ponadpodstawowych

Czytaj więcej!

Test do klasy dwujęzycznej

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o obiadach

UWAGA
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAKUPU
ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH, OPŁATY ZA OBIADY ZA MAJ
PROSZĘ DOKONAĆ DO 06.05.2022 . W PRZYPADKU
NIEZAPŁACENIA W W/W TERMINIE DZIECKO
ZOSTANIE WYPISANE Z LISTY KORZYSTAJĄCYCH
ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.
OPŁATY PROSZĘ WPŁACAĆ NA RACHUNEK:
73 1240 6452 1111 0010 7497 7412 (KWOTA DO ZAPŁATY ZOSTANIE PRZEKAZANA PRZEZ NAUCZYCIELI). NIE SĄ WLICZANE NASTĘPUJĄCE DNI: 2, 3, 24, 25, 26 MAJ. KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 3,60 ZŁ. PRZY WPŁACIE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ DZIECKA. JEŻELI DZIECKO BĘDZIE JADAŁO OBIAD TYLKO W WYBRANE DNI TYGODNIA, PROSZĘ O WYSZCZEGÓLNIENIE JAKIE TO DNI. KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA OBIEDZIE PROSZĘ O ZGŁASZANIE DO SZKOŁY TELEFONICZNIE NR TEL.: 52 343 01 21 (WEW. 25 lub ewentualnie 31) DO GODZ. 08:30.

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o obiadach

UWAGA
W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ ZAKUPU
ODPOWIEDNIEJ ILOŚCI PRODUKTÓW
ŻYWNOŚCIOWYCH, OPŁATY ZA OBIADY ZA MAJ
PROSZĘ DOKONAĆ DO 06.05.2022 . W PRZYPADKU
NIEZAPŁACENIA W W/W TERMINIE DZIECKO
ZOSTANIE WYPISANE Z LISTY KORZYSTAJĄCYCH
ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.
OPŁATY PROSZĘ WPŁACAĆ NA RACHUNEK:
73 1240 6452 1111 0010 7497 7412 (KWOTA DO ZAPŁATY
ZOSTANIE PRZEKAZANA PRZEZ NAUCZYCIELI). NIE
SĄ WLICZANE NASTĘPUJĄCE DNI: 2, 3, 24, 25, 26 MAJ. KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 3,60 ZŁ. PRZY WPŁACIE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO
I KLASĘ DZIECKA. JEŻELI DZIECKO BĘDZIE JADAŁO OBIAD TYLKO W WYBRANE DNI TYGODNIA, PROSZĘ O WYSZCZEGÓLNIENIE JAKIE TO DNI.
KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA OBIEDZIE PROSZĘ O ZGŁASZANIE DO SZKOŁY
TELEFONICZNIE NR TEL.: 52 343 01 21 (WEW. 25 lub ewentualnie 31) DO GODZ. 08:30.

Czytaj więcej!

Drzwi Otwarte szkoły

Czytaj więcej!