Drzwi Otwarte dla uczniów klas 6

20 kwietnia 2022 ruszyła rekrutacja do klasy siódmej dwujęzycznej.
Dnia 26.04.2022 w godzinach 16.30-18 zapraszamy na Drzwi Otwarte uczniów
klas 6 wraz z rodzicami.
Come and join us!

Czytaj więcej!

Informacja o obiadach

UWAGA
OPŁATY ZA OBIADY ZA KWIECIEŃ PROSZĘ
DOKONAĆ DO 08.04.2022
NA RACHUNEK: 73 1240 6452 1111 0010 7497 7412
(KWOTA DO ZAPŁATY ZOSTAŁA PRZEKAZANA
PRZEZ NAUCZYCIELI)
PRZY WPŁACIE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO
I KLASĘ DZIECKA. JEŻELI DZIECKO BĘDZIE JADAŁO
OBIAD TYLKO W WYBRANE DNI TYGODNIA,
PROSZĘ O WYSZCZEGÓLNIENIE JAKIE TO DNI.
KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA OBIEDZIE
PROSZĘ O ZGŁASZANIE DO SZKOŁY
TELEFONICZNIE NR TEL.: 52 343 01 21 (WEW. 25
lub ewentualnie 31) DO GODZ. 08:30.

Czytaj więcej!

Informatory dla obywateli Ukrainy

Informatory dla obywateli Ukrainy w języku polskim i ukraińskim przygotowane przez Urząd Miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej!

Rusza nabór do klasy 7 dwujęzycznej

Zapraszamy do naszej klasy 7 dwujęzycznej. Sprawdzian predyspozycji językowych odbędzie się 17 maja 2021. Załączamy wniosek rodzica, opis sprawdzianu i przykładowy test z roku 2017, a także szczegółowy harmonogram naboru.

Czytaj więcej!

Ogłoszenie o obiadach

NA POCZĄTKU MARCA BĘDZIE PRZEKAZANA PRZEZ NAUCZYCIELI INFORMACJA O PŁATNOŚCIACH ZA OBIADY.
OPŁATY PROSZĘ DOKONAĆ DO 07.03.2022 NA RACHUNEK: 73 1240 6452 1111 0010 7497 7412 PRZY WPŁACIE PROSZĘ WPISAĆ IMIĘ, NAZWISKO I KLASĘ DZIECKA. JEŻELI DZIECKO BĘDZIE JADAŁO OBIAD TYLKO W WYBRANE DNI TYGODNIA, PROSZĘ O WYSZCZEGÓLNIENIE JAKIE TO DNI. KAŻDĄ NIEOBECNOŚĆ UCZNIA NA OBIEDZIE PROSZĘ O ZGŁASZANIE DO SZKOŁY TELEFONICZNIE NR TEL.: 52 343 01 21 (WEW. 25 lub ewentualnie 31) DO GODZ. 08:30.

Czytaj więcej!